Qisqa ish

  • Brief Case T-L5150

    Qisqa ish T-L5150

    Bu boshqa portfel. Birinchidan, uning matosi avvalgi portfeldan farq qiladi. Umumiy portfel charmdan yoki neylondan qilingan. Ushbu portfel Oksford kationining matosidan qilingan bo'lib, sumkani tikka va vertikal chiziqlar bilan retro qiladi.